«Достар» - это кредитный продукт, предоставляемый группе клиентов в составе от 2 до 10 человек, которые несут групповую солидарную ответственность перед друг другом по полученным кредитам.

Нысаналы мақсаты
  • бизнесті дамыту үшін

  • ауыл шаруашылық қызметі үшін

  • тұтынушылық қажеттіліктерге

Кредит сомасы

5 000 000 теңгеге дейін

Кредит мерзімі

2 айдан 36 айға дейін

Комиссия
  • до 500 000 тг - 2%

  • свыше 500 000 тг - 1%

Қарау мерзімі

1 жұмыс күні бастап

Табыс көзі
  • кәсіпкерлік қызмет, бизнес

  • ауыл шаруашылық қызмет

  • жалақы

Құжаттар топтамасы

Жеке басты куәландыратын құжат.
Компания қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

* Қажетті құжаттарды ұсынған сәттен бастап

?>Сұрақ қою
Резюме жіберу
resume
success